El meu perfil professional

La política ha estat, i cada cop ho és més, una part important de la meva vida, però sempre he volgut mantenir la compatibilitat amb la meva professió de graduat social. Després de començar la carrera de ciències empresarials, vaig prendre l’encertada decisió de començar la diplomatura de Graduat Social, que actualment és coneguda com la carrera de relacions laborals.

L’any 1989, vaig començar a desenvolupar la meva carrera professional al despatx on he treballat fins al dia d’avui, Gestoria Moral. L’any 1991 vaig col·legiar-me a l’Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, moment en el qual vaig començar a assistir a conciliacions, judicis, inspeccions de treball, negociar expedients de regulació, etc. Finalment, va ser el 1998 quan vaig associar-me amb el llavors titular del despatx, en Josep Maria Moral i Domènech, creant Moral i Monrós Associats SLP.

La meva feina, no ha estat exclusivament dedicada als clients que teníem en el mateix despatx i vaig mantenir col·laboracions amb altres despatxos que no disposaven de la meva especialitat d’assessor jurídic laboral. Vaig estar un temps fent d’assessor al sector de la prevenció de riscos laborals en una empresa del ram de la construcció, ja que vaig formar-me com a Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Des de l’any 2000, sóc membre de la Comissió Paritària i negociador del Conveni Agropecuari de Catalunya a través de la patronal més antiga del país, l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre. També, des del 2015, en representació de la patronal FEPIME, m’he incorporat com a mediador i conciliador al Tribunal Laboral de Catalunya.